DROGĄ PAMIĘCI. Zesłańcy polscy w Reżewskim rejonie obwodu Swierdłowskiego

Życiu Polaków na Uralu została poświęcona praca doktorska rosyjskiego badacza, Aleksieja Czewardina “Polacy w obwodzie Swierdłowskim w latach 1939–1940”. Praca powstała na podstawie dokumentów i materiałów z archiwów rosyjskich (GARF, GAAOSO, GASO i inne), polskich (Archiwum Akt Nowych, Archiwum Wschodnie) i ukraińskich (IWDOA), orazopowiadaniach “sybiraków”.

Polskie Stowarzyszenie «Polaros». 2018 rok

Wyniki podsumowuje prezes polskiego stowarzyszenia "Polaros" Marina Łukas.