DROGĄ PAMIĘCI. Zesłańcy polscy w Reżewskim rejonie obwodu Swierdłowskiego

DROGĄ PAMIĘCI. Zesłańcy polscy w Reżewskim rejonie obwodu Swierdłowskiego

Życiu Polaków na Uralu została poświęcona praca doktorska rosyjskiego badacza, Aleksieja Czewardina “Polacy w obwodzie Swierdłowskim w latach 1939–1940”. Praca powstała na podstawie dokumentów i materiałów z archiwów rosyjskich (GARF, GAAOSO, GASO i inne), polskich (Archiwum Akt Nowych, Archiwum Wschodnie) i ukraińskich (IWDOA), orazopowiadaniach “sybiraków”.

Praca została napisana na Katedrze Archeologii i Etnologii Wydziału Historycznego Państwowego Uniwersytetu Uralskiego w Jekaterynburgu. W listopadzie 2009 roku na Uniwersytecie Południowo-Uralskim w Czelabińsku odbyła się obrona tej pracy.

W 2011 r. została wydana monografija badacza «Polacy i obywatele polscy w Obwodzie Swierdłowskim w latach 1939–1948».

Tekst