Polskie Stowarzyszenie «Polaros». 2018 rok

Polskie Stowarzyszenie «Polaros». 2018 rok

Wyniki podsumowuje prezes polskiego stowarzyszenia "Polaros" Marina Łukas.

Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele!

Składam najserdeczniejsze życzenia w nowym 2019 roku!

Na początku roku 2019 chcielibyśmy wspomnieć o wydarzeniach roku 2018. w naszym Stowarzyszeniu.

Rok 2018. – 100-lecie Niepodległości Polski, a także 20-lecia działania Polskiej Szkoły i 15-lecia zespoła «Kasia-Katarzyna».

Jubieleuszowy szkolny rok zaczął się we wrześniu z przyjazdem nauczyciela języka polskiego Marcina Kluczny, który prowadził Kurs Intensywny.

Świętując jubieleusz szkolny znów z wdzięcznością wspominamy wszystkich nauczycieli w różne czasy wykładawszych w Polskiej Szkole. Jubieleuszowi został poświęcony konkurs tłumaczeń wiersze Wesławy Szymborskiej, który odniósł wielki sukces i pokazał, na ile są twórcze członkowie Stowarzyczenia.

W maju na zakończenie roku szkolnego pisaliśmy Dyktando polskie, a w październiku przedstawiciel Polskiej Szkoły Ilja Janiś wziął udział w Rosyjskim Dyktando polskim w Moskwie.

Dziękujemy naszym nauczycielom, którzy w wolny czas przedłużają wykładać w Polskiej Szkole – Pani Renacie Lewczuk oraz Aleksandrowi Błeszczykowi!

13 października w Centrum kultury «Drużba» odbył się koncert pod hasłem «15 lat razem», poświęcony 15-leciu zespoła «Kasia-Katarzyna»

Bardzo przyjemnie, że w świątecznych imprezach wzięła udział przedstawiciel Wydziału konsularnego ambasady polskiej w Moskwie Pani Zofja Mąka. Dzięki temu wiele osób nie tylko z Jekaterynburga, ale także z Czelabińska, Serowa, Tiumienia złożyli wnioski na KartęPolaka.

Oprócz tego razem z Panią konsul jeździeliśmy do Kostousowo i Oziornego, zwiedzaliśmy Pomniki Zesłańcom Polskim, a także spotykaliśmy z nauczycielmi i uczniami szkoły i nawet przeprowadziliśmy zajęcie tańca polskiego.

100-leciu Niepodległości został poświęcony konkurs, na który członkowie Stowarzyszenia przedstawili swoje pracy w różnych gatunkach – artykuły, prezentacje, pracy rękodzielne. Dołączyli się do nas członkowie czelabińskiego Stowarzyszenia “Solaris”. Wszystkie pracy zostali wyróżnione przez Wydział konsularny fajnymi prezentami.

Na końcu grudnia dostaliśmy z Ambasady ogromną paczkę z książkami, albumami, grami.

Także wzięliśmy udział w projekcie, organizowanym przez “Wspólnotę Polską” – “Zaśpiewajmy hymn polski”. Nagraliśmy z grupą “polarosów” za akompanimentem Natalii Iwanczuk hymn.

Jeden z sukcesów 2018 r. – działalność Klubu polskiego. Uczniowie, absolweńci i wszyscy, czekawi z kultury i historji polskąiej mogli wysłuchać wykłady Jany Lewińskiej i Mikołaja Kostina, Dimitra Miezencewa, Efima Karpowa, Anny Szulginej, Eugeniusza Popowa, Julii Batmanowej, a także oglądać filmy polskie.

W zeszłym roku kontynuowaliśmy współpracę z naszymi kolegami z innych miast i krajów: we wrześniu prezes “Polaros” Marina Łukas brała udział w V Zjazdzu polonii i Polaków z zagranicy, a także uczestniczyła w V Zjazdzu Kongresu Polaków Rosji, a póżniej w naradzie prezesów organizacjin polonuijnych w Moskwie. Jana Lewińska, Mikołaj Kostin, Stanisław Korotkowski, Natalia Kipnis, Władisław Dimitrow, Lubow Kabajewa brali udział w I Zjazdu Narodów Urala.

W marcu 2018 r. Antonina Umińska, Państwo Kabajewowie i Marina Łukas brali udział w Dniach kultury polskiej w Kopiejsku, a w grudniu zespół “Kasia-Katarzyna” wyjeźdźał na zaproszenie organizacji polonijnej “Polonez” do Omsku.

Ale nie tylko członkowie naszego Stowarzyszenia wyjeźdźali do inych miast, a i do nas przyjeźdźali goście – 8 maja odbył się koncert Nadzieji Brońskiej z polonii bialorusińskiej z Mińsku.

W 2018 dzięki wysiłkom Anny Szulginej oraz Eugeniusza Popowa zadziałała odnowiona strona internetowa naszego Stowarzyszenia.

8 kwietnia na Sali Joanna Pawła II odbył się Koncert Wielkanocny organozowany przez Natalję Iwanczuk, na którym w wykonaniu studentów i wykładowców Liceum muzycznego oraz Konserwatorium zabrzmiała muzyka polska.

Natalia Iwanczuk razem z Natalią Szalową pomogały w oragnizacji oraz odbywaniu w Jekaterynburgu wybitnego polskiego twórcy Krzysztofa Pendereckowego.

Zespół “Kasia-Katarzyna” zaczął 2018 r. koncertem kolęd polskich w kościele francyszkanów w Warszawie. Dalej odbyli się koncerty (oprócz koncerta jubileuszowego): podczas konkursu “Ze sztuką po życiu”, na którym zespół dostał Nagrodę I stopnia, koncert Nocy muzyki, festiwalu kuchni narodowej, na Dniach narodów Urala w Jekaterynburgu i Pierwouralsku, 35-lecia Szkoły Sztuk Pięknych “ArtSozwiezdije”. W 2018 r. skład zespółu popełnił się nowymi śpiewaczkami i skończył rok koncertem noworocznym w Domu dziecka.

Kilka razy w tym roku wyjeźdźaliśmy do Oziornego i Kostousowa do Miejsc Pamięci: w sierpniu z gośćmi z Polski, w październiku z Pani konsul Zofją Mąką, w listopoadzie z grupą członków “Polaros”. Przedłużyliśmy pracę po dalszemu remontu pomników w tych wioskach.

Było bardzo przyjemnie, że na działalność Stowarzyszenia, chociaż nie często zwracają uwagę miejskie media – 4 Kanal teelewizyjny nagrał krótki filmik “Polacy na Uralu”, do którego weszli wywiady i wspomnienia członków Stowarzyszenia o swoich dziadkach-polakach.

Jak i wszyscy mieszkańce miasta członkowi Stowarzyszenia witali Mistrzowstwo Świata w piłce nożnej w Jekaterynburgu. Anna Szulgina i Eugeniusz Popow zorganizowali grupę kibitców drużyny polskiej w fan-zonie w parku w im Majakowskiego.

Niestety, przeszły rok przyniósł – nie już z nami pierwszego prezesa “Polaros” Pani Czesławy Pietruszko, nauczycielki Ani Rzyckiej.

Na zakończenie roku Stowarzyszenie miało nową rejestrację Statutu i adresu prawniczego. Serdecznie dziękujemy za to Julii Janiś!

Wśród planów na 2019 rok:

  • wydanie zbioru “Skice polonistów” pod redakcją Jany i Mikołajowi Kostinowi;
  • remont pomników w Oziornym i Kostousowo;
  • ustawienie internetu w pomieszczeniu Polskiej Szkoły;
  • udział zespołu “Kasia-Katarzyna” w в Zimowych Igryskach Polonijnych w Pietrozawodsku, w międzynarodowym konkursie “Eurazja-kantat”, w międzynarodowym festiwalu piosenki polonijnej w Opolu,
  • wielu, wielu innych wudażeń, spotkań, koncertów.

Życzę wszystkim członkom Stowarzyszenia czekawej pracy, kreatywnej działalności w 2019 roku!