Alexander Bleszczyk

Alexander Bleszczyk

Nauczyciel Szkoły kultury i języka polskiego

Alexander jest absolwentem Uralskiej Państwowej Akademii Prawniczej, absolwentem Skoły Polskiej przy Stowarzyszeniu «Polaros».

Od września 2014 prowadzi Klub absolwentów Polskiej Szkoły.

Od r. 2012 jest wiceprezesem Białoruskiej Autonomii Narodowo-Kulturalnej "БЕЛУР - Белорусы Урала", kieruje projektem "Школа беларускай мовы і культуры" (Szkoła kultury i języka białoruskiego).