Antonina Umińska

Antonina Umińska 

Dyrektor Szkoły Kultury i Języka Polskiego

Antonina urodziła się w Kazachstanie Północnym. Skończyła szkołę w m. Pietropawłowsk, w 1990 r. Omski Uniwersytet Państwowy (wydział filologii) , w 1997 r.Uralski Uniwersytet Państwowy (wydział historii sztuki). Od 1995 r. mieszka w Jekaterynburgu. Obecnie pracuje jako redaktor w Instytucie ekonomiki oddziału Uralskiego Rosyjskiej Akademii nauk. Brała udział w kursach języka polskiego w Lublinie i Krakowie.

Od 1998 r. wypełnia obowiązki Dyrektora Szkoły kultury i języka polskiego przy Stowarzyszeniu «Polaros», także prowadzi zajłęcia z języka polskiego.
Ma Medal Komisji Edukacji Narodowej

14.11.12 otrzymała Dyplom Zarządu obwodu Swierdłowskiego za «zachowanie, rozpowrzechnienie, krzywienie tradycji polskich na terenach obwodu Swierdłowskiego».